دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام ، من شنیدم که برای درس آسیب شناسی کنکور آزاد


پرسش : سلام ، من شنیدم که برای درس آسیب شناسی کنکور آزاد ، کتاب دکتر حسین آزاد را مطالعه کنیم بهتر است، شما بین هالجین و حسین آزاد کدام را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟

پاسخ : سلام..... الان چند سال هست که هالجین منبع می باشد

1397-03-05