دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام مي خواستم يه خبر خوشي بدهم روانسنجي تهران مرك


پرسش : سلام مي خواستم يه خبر خوشي بدهم روانسنجي تهران مركز قبول شدم

پاسخ :

سلام تبريك صميمانه ما راپذيرا باشيد


1392-07-01