دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ارشد روانشناسي شخصيت به چه صورته؟دكترا هم داره علو


پرسش : ارشد روانشناسي شخصيت به چه صورته؟دكترا هم داره علوم تخقيقات؟!

پاسخ :

روانشناسي شخصيت فعلا دكتري نداره


1392-07-01