دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استادلطفاراهنماييم كنيدازكجاميتونم كتاباي خود


پرسش : سلام استادلطفاراهنماييم كنيدازكجاميتونم كتاباي خودتون رو تهيه بكنم توسايت فروش اينترنتي نداريد؟من كجاگيربيارم ممنون.

پاسخ :

سلام از تهران انتشارات فرهنگ


1392-07-01