دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد،آیا با رفتن به ارشد فراگیر امکان ادامه


پرسش : سلام استاد،آیا با رفتن به ارشد فراگیر امکان ادامه وجود داره یا سراسری بهتره؟

پاسخ :

با سلام

برای ارشد فراگیر انرژی زیادی باید صرف کنید. بهتر است برنامه ریزی و مطالعه تان برای سراسری و آزاد باشد.


1392-07-08