دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد چرا جزوه روانشناسی اجتماعی کامل نیست؟چر


پرسش : سلام استاد چرا جزوه روانشناسی اجتماعی کامل نیست؟چرا جزوه روانشناسی عمومی نمیذارید؟

پاسخ :

با سلام.....جزوه کلاسهایی پبام نور رو هفته دیگه رو سایت می زاریم


1392-07-09