دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام استاد . من دانشجوی ارشد دانشگاه پیام نور هست


پرسش : سلام استاد . من دانشجوی ارشد دانشگاه پیام نور هستم .تمام هفته منتظر آزمونم اما آزمون موجود هیچ ربطی به فرمایشات شما نداره . شایدم من نفهمیدم . نمی دونم چیکار کنم

پاسخ :

با سلام این آزمون رو باید منبع اصلی رو خونده باشین


1392-07-16