دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

دانلود جزوات


آدرس محل های رفع نقص کارت ورود به جلسه دکتری 97
آدرس محل های  رفع نقص کارت ورود به جلسه دکتری 97
راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی
راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی
سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با
سوالات کنکور آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه سال 95
منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد و
منابع و ضرایب کنکور دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد و سراسری
منابع و ضرایب کنکور ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد و
منابع و ضرایب کنکور ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد و سراسری
سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی همراه
سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با پاسخنامه سال 95
سوالات کنکور سراسری دکتری روانشناسی همراه با
سوالات کنکور سراسری دکتری روانشناسی همراه با پاسخنامه سال 95
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی سلامت همراه با
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی سلامت همراه با پاسخنامه سال 95
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی بالینی همراه با
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی بالینی همراه با پاسخنامه سال 95
سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی همراه با
سوالات کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی همراه با پاسخنامه  سال 95
تست های فصل 4، 5 ، 6 و 7 کتاب سارافینو همراه با
تست های فصل 4، 5 ، 6 و 7  کتاب سارافینو همراه با پاسخنامه ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت
تست های فصل 1، 2 و 3 کتاب سارافینو همراه با
تست های فصل 1، 2 و 3  کتاب سارافینو همراه با پاسخنامه ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت
مجموعه تست های آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)
مجموعه تست های آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی) همراه با پاسخنامه
جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)
جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)
جزوه نوروسایکولوژی (روانشناسی فیزیولوژی)
جزوه نوروسایکولوژی (روانشناسی فیزیولوژی)
مجموعه تست های درس روانشناسی بالینی
مجموعه تست های درس روانشناسی بالینی
دومین آزمون حضوری درس رشد و آسیب شناسی روانی ویژه
دومین آزمون حضوری درس رشد و آسیب شناسی روانی ویژه کنکور دکتری روانشناسی همراه با پاسخنامه
اولین آزمون حضوری درس رشد و آسیب شناسی روانی ویژه
اولین آزمون حضوری درس رشد و آسیب شناسی روانی ویژه کنکور دکتری روانشناسی همراه با پاسخنامه
روانشناسی سلامت ساندرسون متون تخصصی ویژه کنکور
روانشناسی سلامت ساندرسون متون تخصصی ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامت
1 2 3 4... 9