دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95

سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95   سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95
زمان ثبت
سه شنبه 13 بهمن 12:28
نام(*) :
ارش امیری
نظر(*) :
عالی
زمان ثبت
یکشنبه 02 اسفند 11:15
نام(*) :
ناجی حسن پور
نظر(*) :
عالی است
زمان ثبت
یکشنبه 19 ارديبهشت 16:35
نام(*) :
نرگس
نظر(*) :
خوب
نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)