دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آناهیتا نعمت زاده رتبه 4 کنکور دکتری روانشناسی عمومی