دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ارمغان دماوندیان رتبه 3 کنکور دکتری روانشناسی عمومی