دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

امیر مازیار نیایی رتبه 1 کنکور دکتری روانشناسی سلامت