دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

دکتر برجعلی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه

برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی [۱۳۹۴-۱۲-۱۰] [مطالب]