دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سهیلا سرایی رتبه 10 کنکور دکتری روانشناسی تربیتی