دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سیما عالمی رتبه 5 کنکور دکتری روانشناسی سلامت