دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ضرایب و گرایش های رشته روانشناسی در کنکور سراسری