دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

فرشته میرزایی رتبه 21 کنکور دکتری روانشناسی عمومی