دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مرجان حسنی راد رتبه 2 کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی