دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

مهشید تیرگر رتبه 15 کنکور دکتری روانشناسی عمومی