دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارگاه

برگزاری کارگاه تفسیر نقاشی [۱۳۹۴-۱۲-۱۰] [مطالب]
برگزاری کارگاه مدیریت استرس [۱۳۹۴-۰۶-۱۶] [مطالب]
1 2