دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی ترم تابستان 94

شنبه 14 شهريور 1394

 

برنامه کلاس‌های کنکور دکتری مجموعه روانشناسی (عمومی، بالینی، سلامت)

ترم تابستان 94

ویژه کنکور سراسری))

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1:  استاد  ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7،000،000

کد 2:  استاد حبیبی

پنج شنبه

8 تا 12

کد 3:  استاد کامران  گنجی

چهارشنبه

16 تا 20

2

روانشناسی رشد

30 ساعت

استاد  محمدی

جمعه

16 تا 18

5،000،000

3

زبان انگلیسی
(عمومی)  

44 ساعت

استاد عالم زاده

پنج شنبه

17 تا 21

5،000،000

استاد فتحی

جمعه

17 تا 21

5،000،000

4

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

استاد  محمدی

جمعه

18 تا 20

5،000،000

5

استعداد تحصیلی

44 ساعت

استاد  طورانی

و

استاد  مروج

 

پنج شنبه

13 تا 17

5،000،000

17 تا 21

 
 

برنامه کلاس‌های کنکور دکتری روانشناسی عمومی

ویژه کنکور دانشگاه آزاد))

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1: 
استاد ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7,000,000

کد 2:
استاد حبیبی

پنج شنبه

8 تا 12

کد 3:
استاد کامران گنجی

چهارشنبه

16 تا 20

2

کودکان استثنایی

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

14 تا 17

5,000,000

3

علم   النفس

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

12 تا 14

5,000,000

4

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

استاد محمدی

جمعه

18 تا 20

5,000,000

5

شخصیت

30 ساعت

استاد محمدی

شنبه

17 تا 20

5,000,000

6

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش هیجان

30 ساعت

استاد پیری

جمعه

8 تا 11

6,000,000

7

روانشناسی رشد

30 ساعت

استاد محمدی

جمعه 16 تا 18 5,000,000

8

متون تخصصی

30 ساعت

استاد کامران گنجی

چهارشنبه 13 تا 16 5,000,000
 

 

برنامه کلاس‌های کنکور دکتری روانشناسی سلامت

ویژه کنکور دانشگاه آزاد))

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1:
استاد ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7,000,000

کد 2:
استاد حبیبی

پنج شنبه

8 تا 12

کد 3:
استاد کامرانگنجی

چهارشنبه

16 تا 20

2

متون تخصصی

30 ساعت

کد 1:
استاد فیروزبخت

جمعه

9 تا 12

5,000,000

کد 2:
استاد کامران گنجی

چهارشنبه 13 تا 16

3

روانشناسی رشد

30 ساعت

استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5,000,000

4

نوروسایکولوژی

30 ساعت

استاد پیری

جمعه

8 تا 11

6,000,000

5

نظریه های روان درمانی

30 ساعت

استاد بیتا حسینی

پنج شنبه

9 تا 12

5,000,000

6

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

استاد محمدی

جمعه

18 تا 20

5,000,000

7

روانشناسی
 سلامت

30 ساعت

استاد نیایی

پنج شنبه

12 تا 15

5,000,000
 


برنامه کلاس‌های کنکور دکتری روانشناسی تربیتی

ویژه کنکور دانشگاه آزاد و سراسری))

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه (ریال)

1

روانشناسی رشد

30 ساعت

استاد محمدی

جمعه

16 تا 18

5,000,000

2

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

کد 1: 
استاد ضرغامی

جمعه

12 تا 16

7,000,000

کد 2: 
استاد حبیبی

پنج شنبه

8 تا 12

کد 3: 
استاد کامران گنجی

چهارشنبه

16 تا 20

3

متون تخصصی

30 ساعت

کد 1: 
استاد فیروزبخت

جمعه

9 تا 12

5,000,000

کد 2: 
استاد کامران گنجی

چهارشنبه

13 تا 16

4

روانشناسی یادگیری
(آزاد – سراسری)

30 ساعت

استاد محمدی

دوشنبه

14 تا 17

5,000,000

5

روانشناسی تربیتی

و نظریه های آموزش
(آزاد – سراسری)

30 ساعت

استاد محمدی

دوشنبه

17 تا 20

5,000,000

استاد رحیمی

6

 

سنجش و

اندازه گیری (آزاد)

 

30 ساعت

استاد ضرغامی

دوشنبه

9 تا 12

5,000,000

7

استعداد تحصیلی

44 ساعت

استاد  طورانی

و

استاد  مورج

پنج شنبه

13 تا 17

5،000،000

17 تا 21

8

زبان عمومی
(سراسری)

44 ساعت

استاد  عالم زاده

پنج شنبه

17 تا 21

5،000،000

استاد  فتحی

جمعه

17 تا 21

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب دیگر اخبار دکتری روانشناسی
داوطلبان دکتری ۹۵ سراسری در انتظار تکمیل ظرفیت اعلام دروس جبرانی الزامی پذیرفته‌شدگان دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری ۹۵ آزاد اعلام نتیج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری و دکتری بین‌الملل آزاد ۹۵ برگزاری آزمون زبان تولیمو در روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر ماه حفظ پذیرش قبلی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ۹۵ فرصت ثبت نام آزمون زبان دانشگاه تهران تا دوم آبان کنترل پذیرش دانشجوی دکتری در دستور کار وزارت علوم امشب؛ آخرین فرصت ثبت درخواست غائبین مصاحبه دکتری ۱۳۹۵ آزاد