دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی تابستان 93

سه شنبه 24 آذر 1394

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

 18:30 - 17

محمدی

30 ساعت

210,000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

20:30-18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

20-17

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

11-8

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

14-11

خدامرادی

30 ساعت

210,000

روانشناسی عمومی

جمعه

17-14

رحیمی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

علوم تربیتی 2 (روانشناسی تربیتی)

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد چهارشنبه  18:30 - 17 محمدی 30 ساعت 210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

زبان

پنج شنبه

20-17

زمانیان

40 ساعت

280,000

تربیتی

جمعه

14-11

رحیمی

30 ساعت

210,000

روانشناسی عمومی

جمعه

17-14

رحیمی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

مجموعه روانشناسی (گرایش بالینی)

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

 18:30 - 17

محمدی

30 ساعت

210,000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

20:30-18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

20-17

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

11-8

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

14-11

خدامرادی

30 ساعت

210,000

روانشناسی بالینی

جمعه

17-14

جمشید محمدی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی سلامت

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیر آبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

زبان تخصصی

آزاد

شروع از پاییز

نتاج

30 ساعت

500,000

بالینی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

سلامت

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

نوروپسیکولوژی

آزاد

شروع از پاییز

پیری

20 ساعت

 

ژنتیک

آزاد

شروع از پاییز

پیری

20 ساعت

 

 
 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی تربیتی

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

ویژه کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

نظریه های یادگیری آموزش سراسری دوشنبه 16-20 محمدی 40 ساعت 500,000

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیرآبادی

60 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

زبان تخصصی آزاد شروع از پاییز نتاج 30 ساعت 500,000

تربیتی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

روانشناسی یادگیری

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

500,000

روان سنجی

آزاد

شروع از پاییز

طاهری

30 ساعت

 

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی عمومی

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیر آبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری- آزاد

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد سراسری- آزاد جمعه 18-20 محمدی 30 ساعت 500,000
زبان تخصصی آزاد شروع از پاییز نتاج 30 ساعت 500,000

شخصیت

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

کودکان استثنائی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

علم النفس

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

نوروپسیکولوژی

آزاد

شروع از پاییز

پیری

 

 

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی بالینی

«سراسری »

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهاشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیرآبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

 

 

مطالب دیگر اخبار دکتری روانشناسی
اعلام دروس جبرانی الزامی پذیرفته‌شدگان دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری ۹۵ آزاد اعلام نتیج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری و دکتری بین‌الملل آزاد ۹۵ برگزاری آزمون زبان تولیمو در روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر ماه حفظ پذیرش قبلی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ۹۵ فرصت ثبت نام آزمون زبان دانشگاه تهران تا دوم آبان کنترل پذیرش دانشجوی دکتری در دستور کار وزارت علوم امشب؛ آخرین فرصت ثبت درخواست غائبین مصاحبه دکتری ۱۳۹۵ آزاد تشریح جزئیات ادغام آزمون‌های دانشگاه آزاد و دولتی در آیین نامه اجرایی