دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک ویژه کنکور روانشناسی

استفاده از سیستم های اینترنتی و برخط برای سنجش تواناییهای یادگیری داوطلبان بسیار موثر است . به پیروی از روش اسکینر، گروه آموزشی استاد محمدی اقدام به برگزاری آزمونهای اینترنتی تحت عنوان آزمونک کرده است که مشابه با کنکور بوده و داوطلبان به راحتی و بدون نیاز به رجوع به موسسات دیگر و بدون تشویش ونگرانی به سنجش خود می پردازند.ورود به سامانه