دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 11 به همراه پاسخنامه _ درس علم النفس_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

آزمونک شماره 11

درس علم النفس

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد
 

1-     رابطه عقل و ایمان را نخستین بار چه کسی مطرح کرد؟

 

الف) ملاصدرا

ب) کندی

ج) فارابی

د) ابن سینا

 

 

2-     بعضی از دانشمندان عقیده دارند علوم اسلامی با ........................ به پایان رسیده است.

 

 

الف) امام محمد غزالی

ب) ابن ندیم

ج) ملاصدرا

د) ابن رشد

 

 

3-     کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص و سنجیده و روشنی از نفس بیان کرده است؟

 

الف) کندی

ب) ارسطو

ج) فارابی

د)  افلاطون

 

 

4-     « نفس صورت و کمال ماده و بدن است» این تعریف از کیست؟

الف) غزالی

ب) فارابی

ج) ارسطو

د) افلاطون

 

 

5-     حضرت علی (علیه السلام) معرفت النفس را ....................... دانش ها می داند.

الف) جامع ترین

ب) فطری ترین

ج) منزوی ترین

د) سودمند ترین

 

 

6-     در قرآن کریم «نفس» در این معنا به کار نرفته است:

الف) امیال

ب) روح

ج) انسان

د) علم

 

 

7-     آیه کریمه «قل الروح من امر ربی» نشانگر چیست؟

الف) خلود نفس

ب) حدوث نفس

ج) علاقه نفس

د) وجود نفس

 

 

8-     معنای نفس در آیه مبارکه « انه من قتل نفساً بغیر نفس...»  معنای نفس کدام است؟

الف) علم

ب) انسان

ج) روح

د) عذاب

 

 

9-     در آیه شریفه « و یحذرکم الله نفسه » معنای کدام است؟

الف) روح الهی

ب) قلب آدمی

ج) ذات انسان

د) نفس الهی با تکیه بر عقوبت الهی در لفظ

 

 

10-   معنای نفس در آیه شریفه «کل نفس ذائقه الموت» کدام است؟

الف) انسان

ب) حیات انسانی

ج) حیات حیوانی

د) نفس ناطقه

 
 

پاسخنامه:

آزمونک شماره 11 به همراه پاسخنامه _ درس علم النفس_ ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 
 
 
اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه