دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه

سه شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۳

 

 

 


 

 

 

 

 

 

آزمونک شماره 20

درس روانشناسی عمومی

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

  1. کدام نظریه پرداز، نظریه خودش شبیه گستالت است و معروف است به نظریه میدانی

الف) کافکا

ب) کوهلر

ج) لوین

د) ورتهایمر

 
 

2- کدام شاخه از روان شناسی به ارزیابی مشکلات یادگیری و هیجانی به صورت انفرادی با کودکان می پردازد؟

الف) یادگیری

ب) آموزشگاهی

ج) شخصیت

د) مرضی

 
 

3- پروزاک برای درمان چه اختلالی می باشد؟

الف) افسردگی

ب) دوقطبی

ج) وسواس

د) شیدایی

 
 

4- کدام گزینه زیر نادرست است؟

الف) هورمون فشار روانی ATHC

ب) مقیاس سنجش فشار روانی کورتیزول

ج) مرکز فشار روانی هیپوتالاموس

د) هیپوفیز غده سلطان

 
 

5- در کدام مرحله از کلبرگ فرد از اصول پیروی می کند تا از سرزنش خویشتن در امان باشد؟

الف) مرحله 1

ب) مرحله 4

ج) مرحله 5

د) مرحله 6

 
 

6- طبق نظر مری اینزورث کدام دسته از کودکان هنگام بیرون رفتن مادر غالباً پریشان نمی شوند و غریبه نیز مانند مادر می تواند آنها را آرام کند؟

الف) دوری جو

ب) مقاوم

ج) ایمن

د) آشفته

 
 
     7- در قانون «جک پارت» از چه نوع تقویت استفاده می شود؟

الف) نسبی ثابت

ب) نسبی متغیر

ج) فاصله ای ثابت

د) فاصله ای متغیر

 

     8- پریسیلا خوک مشکل پسند را چگونه آموزش دادند؟

الف) قانون اثر

ب) شکل دهی

ج) قانون آمادگی

د) تقویت

 

 

پاسخنامه:

 

  1. ج
  2. ب
  3. الف
  4. الف
  5. د
  6. ب
  7. ب
  8. ب

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه