دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 5 _ آسیب شناسی روانی (کنکور ارشد و دکتری)

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 5

آسیب شناسی روانی

ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری

 
 
1- اولین نوع درمان تنی (جراحی روانی) اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
الف) گینز
ب) مونیز
ج) توماس دال
د) سرلتی
 
2- فراوانی موارد جدید از یک اختلال در یک دوره زمانی معین چه نام دارد؟
الف) میزان بروز
ب) میزان شیوع
ج) میزان فراوانی
د) شیوع
 
3- چه کسی اولین بار اصطلاح هیپنوتیزم را مطرح کرد؟
الف) بروئر
ب) مسمر
ج) برید
د) شارکو
 
4- مشکلی که در DSM-IV وجود دارد این است که طبقه بندی آنها بر اساس ................. است.
الف) علت های بیماری
ب) نشان های مرضی
ج) رفتار افراد بیمار
د) شدت هیجان
 
5- طبق کدام دیدگاه فیلسوفی که گرسنه استنمی تواند فلسفه بافی کند؟
الف) زیست شناسی
ب) پدیدار شناسی
ج) شناختی
د) روانکاوی
 
6- کدام رویکرد به جای ارزیابی عینی, قویا به گزارش شخصی فرد در مورد عملکرد روانی متکی است.
الف) زیست شناسی
ب) پدیدار شناسی
ج) شناختی
د) روانکاوی
 
7- طبق کدام رویکرد رفتار کژکار از اختلال در رشد شخص حاصل می شود.
الف) رویکرد تجربه ای (ویتاکر)
ب) رویکرد بین نسلی (موری بوئن)
ج) رویکرد اینتروکوسم
د) مدیریت وابستگی
 
8- نوعی روان درمانی که اصل پاداش دهی به درمانجو برای رفتارهای خوشایند و پاداش ندادن برای رفتارهای ناخوشایند را در بر دارد.
الف) رویکرد تجربه ای
ب) رویکرد تحلیل کاربردی (ABA)
ج) مدیریت وابستگی
د) انیتروکوسم
 
9- چه کسی بین انسان سالم و انسان روان رنجور تفاوتی قائل نمی شود؟
الف) ارسطو
ب) شارکو
ج) فروید
د) راجرز
 
10- روان درمانی جدید زاده کدام مکتب می باشد؟
الف) مکتب نانسی
ب) مکتب سگن
ج) مکتب اتیارد
د) مکتب شارس
 
11- پدر نورولوژی جدید چه کسی می باشد؟
الف) شارکو
ب) مسمر
ج) برید  
د) بروئر
 

 

  دانلود فایل PDF آزمونک شماره 5

مشاهده پاسخ آزمونک شماره 5

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه