دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 7 _ روانشناسی رشد، بخش دوم ( فراگیر پیام نور)

شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 7
روانشناسی رشد
ویژه فراگیر پیام نور

 

1- نوزادانی که از طریق سزارین بدنیا می آیند مستعد کدام یک از مشکلات زیر می باشند؟

الف) سطح بالای هورمون آدرنالین

ب) سطح بالای هورمون نورآدرنالین

ج) مشکلات تنفسی

د) مشکلات گوارشی

 

2- کدام یک از هوشبرهای استنشاقی مورد استفاده در زایمان سبب تاخیر در رشد مهارت های حرکتی کودک می گردد؟

الف) اتر

ب) اکسید نیترو

ج) پرومتازین

د) باربیتورات ها

 

3- نمره ی آپگار برای ارزیابی کدام مورد زیر به کار می رود؟

الف) ارزیابی رفتاری نوزادان

ب) ارزیابی وضعیت – شناختی نوزادان

ج) ارزیابی سلامت مادر

د) ارزیابی سلامت نوزاد

 

4- کدام مورد مقیاس برازلتون ارزیابی نمی شود؟

الف) قدرت بازتاب های مختلف

ب) رفتار بغل کردنی بودن

ج) واکنش یکه خوردن

د) جهد تنفس

 

5- توانایی آرام شدن شیرخوار پس از برآشفتگی جزء کدام حوزه ی رفتاری مقیاس برازلتون می باشد؟

الف) رفتارهای حرکتی

ب) رفتار تعاملی و انطباقی

ج) پاسخ به استرس

د) کنترل فیزیولوژیکی

 

6- کدام یک از مشکلات زیر در شیرخواران زودرس دیده می شود؟

الف)  بالا بودن کلسیم خون

ب) پایین بودن سدیم خون

ج) بالا بودن قند خون

د) پایین بودن دمای بدن

 

7- ضعف عملکرد نوزادان زودرس در آزمایه های حافظه با کدام عامل همبستگی نشان داده است؟

الف) وزن نوزاد

ب) هوشبر کمتر از 70

ج) اختلال یادگیری

د) شدت نشانگان دیسترس تنفسی

 

8- کدام عامل در کاهش پیامدهای رشدی نامطلوب نوزادان زودرس تأثیر مستقیم دارد؟

الف) محیط خانه

ب) هوش مادر

ج) درامد خانواده

د) پیشرفت در مراقبت های ویژه

 

9- شایع ترین بیماری مزمن شیرخواران کم جثه تر از سن بارداری (SGA)  کدام بیماری است؟

الف)کمبود قند خون

ب) پایین بودن کلیگوژن خون

ج) بیماری تنفسی

د) خفگی زایمانی

 

10- مهم ترین مشکل شیرخواران کم جثه تر از سن بارداری (SGA)  چیست؟

الف) ذخیره ی ناکافی کلیگوژن

ب) پایین بودن قند خون

ج) خفگی زایمانی

د) بیماری تنفسی

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه