دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک شماره 8 _ روانشناسی رشد، بخش سوم ( فراگیر پیام نور)

شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 8 - بخش سوم
روانشناسی رشد
ویژه فراگیر پیام نور

 

1- این جمله از کیست؟ "کودکان در زمره آخرین مخلوقات طبیعت بودند که امتیاز موضوع تحقیق بودن را بدست آوردند؟

الف) سارا ویلتس

ب) پیاژه

ج) داروین

د) سکالن برگر

 

2- دیدگاه چه کسی پیشتاز مفاهیم نوین رشد کودک و نقش خانواده در اجتماعی شدن کودکان است؟

الف) پیاژه

ب) جان لاک

ج) ژان ژاک روسو

د) هوراس باش نل

 

3- این دانشمند اظهار داشت که عشق و لطف خداوند از طریق  نوازش های والدین به بندگان ارزانی می شود؟

الف) باش نل

ب) ژان ژاک روسو

ج) جان لاک

د) داروین

 

4- استانلی هال برای جمع آوری اطلاعات مربوط به رشد کودک از چه روشی استفاده کرد؟

الف) زندگی نامه نویسی شیرخوار

ب) پرسش نامه

ج) مشاهده

د) آزمون هوش بینه

 

5- نخستین مطالعه هنجاری کودکان در مراحل رشد را چه کسی به انجام رساند؟

الف) گسل

ب) هال

ج) روسو

د) لاک

 

6- دیدگاه هوراس باش نل در مقابل کدام نظریه بود؟

الف) گناه نخستین

ب) لوح نانوشته

ج) وحشیان شریف

د) تکامل داروین

 

7- فلسفه رایج فرزند پروری در دیدگاه گناه نخستین چه بود؟

الف) تنبیه

ب) دعا

ج) کار کردن کودکان

د) ایمان به خدا

 

8- کدام یک از روان شناسان اهمیت بسیار زیادی برای یادگیری از طریق تجربه و فعالیت های خود راهبری قائل شد؟

الف) ژان ژاک روسو

ب) جان دیویی

ج) واتسون

د) بندورا

 

9- کدام یک از نظریه پردازان به تنبیه فیزیکی معترض بود و می گفت: "تعرض بر نفس را تقویت نمی کند بلکه تنها ترس و خشم را در کودک ایجاد می کند" ؟

الف) روسو

ب) باش نل

ج) لاک

د) دیویی

 

10-  کدام گزینه خطوط اصلی چهار مرحله ی رشد را از نظر ژان ژاک روسو نشان می دهد؟

الف) شیرخواری – کودکی اولیه – کودکی میانه - نوجوانی

ب) شیرخواری – کودکی – کودکی دیررس - نوجوانی

ج) شیرخواری – کودکی دیررس – کودکی - نوجوانی

د) شیرخواری – کودکی – نوجوانی - بزرگسالی

 

مشاهده پاسخ آزمونک شماره 8

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
جهت اطلاع از برنامه همایش ها, کلاس ها و دسترسی به منابع سایت, فرم زیر را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی
آخرین مقطع تحصیلی
شماره تماس (همراه)
آدرس ایمیل
کد امنیتی*
verification
ورود به سامانه