دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمونک چیست؟

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

 

آزمونک چیست؟

آزمونک، مجموعه سؤالاتی است جهت خودآزمایی دانشپذیران که اساتید محترم ضمن تدریس فصل به فصل مباحث، آنها را تألیف می نمایند و سپس در بخش آزمونک سایت قرار داده می شوند. دانشپذیران می توانند در این بخش از سایت سؤالات و پس از مدت معنی پاسخنامه آزمونک را دریافت نمایند.

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه