دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامه

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

 

آزمونک شماره 26

 درس فیزیولوژی دکتر پیری

ویژه کارشناسی ارشد روانشناسی آزاد

 

 

1-   در درک معنی جملات گفته شده و درک و تفسیر طرح های بینایی (یا موقعیت فضایی ) کدام نیم کره مخ به ترتیب غالب می باشد ؟

الف) نیمکره راست ، نیمکره راست

ب ) نیمکره چپ ، نیمکره چپ

ج ) نیمکره راست ، نیمکره چپ

د ) نیمکره چپ ، نیمکره راست

 

2- مهمترین ناقل عصبی که توسط هسته رافه ( سجافی ) و لوکوس سرولئوس آزاد می شود، به ترتیب چه نام دارد؟

الف) استیل کولین ـ دوپامین 

ب)  دوپامین ـ سروتونین

ج) سروتونین ـ نوراپی نفرین

د)  گابا ـ  گلیسین

 

3- آسیب به کدام بخش از مغز باعث می شود که فرد هنگام  اجرای آزمون مکعب های کهس، حتی قادر نباشد که چهار معکب را در کنار هم بچیند؟

الف) پیشانی نیمکره راست

ب) پیشانی نیمکره چپ

ج) آهیانه نیمکره راست

د) آهیانه نیمکره چپ

 

4- پردازش اطلاعات به صورت زنجیره ای از ویژگی های کدام ساختار عصبی می باشد؟

الف) دستگاه شبکه ای

ب) نیمکره راست

ج) ساقه مغز

د) نیمکره چپ

 

5- کدام بخش در حافظه کاری یا فعال ( Working memory ) و فرآیند توجه و تمرکز  نقش اصلی را بر عهده دارد؟

الف) ناحیه ارتباطی آهیانه

ب) قشر پیش پیشانی

ج) ناحیه ارتباطی گیجگاهی

د)  هیپوکامپ

 

 

6- ظهور امواج PGO و حذف تونود عضلانی از ویژگی های کدام مرحله خواب است؟

الف) وهله چهارم یا خواب عمیق

ب) وهله دوم یا خواب سبک

ج) خواب متناقض

د)  خواب نامتناقض

 

7- پیش ساز کدام ناقل عصبی اسیدگلوتامیک می باشد؟

الف) دوپامین

ب ) گابا ( گاما آمینوبوتیریک اسید )

ج ) سروتونین

د ) گلیسین

 

8-   قشر حس پیکری مخ  در کدام لوب مخ قرار دارد ؟

الف) لوب گیجگاهی زیر شیار جانبی

ب) لوب آهیانه پشت شیار مرکزی

ج) لوب پیشانی جلوی شیار مرکزی

د) لوب پس سری

 

9-  رفتار جنسی در زنان و مردان به ترتیب تحت تاثیر کدام هسته های هیپوتالاموسی قرار می گیرد؟

الف) هسته های میانی شکمی هیپوتالاموس ـ هسته های پیش بصری

ب)  هسته های سوپراکیاسماتیک ـ هسته های پره اپتیک میانی

ج) هسته های زانویی جانبی ـ هسته های زانویی میانی

د) هسته های جانبی هیپوتالاموس ـ هسته های فوق کیاسمایی

 

10- آنتاگونیست های دوپامین ( داروهای نورولپتیک ) عوارض کدام بیماری را به شدت تشدید می نمایند؟

الف) کره هانتیگتون  

ب)  اسکیزوفرنی  

ج) سندرم کوروساکف

د) پارکینسون

 

11- تحریک کدام ساختارهای مغزی می تواند باعث حمله یا خشم شکار در حیواناتی گربه گردد؟

الف) بخش جانبی آمیگدال و هیپوتالاموس

ب) بخش میانی آمیگدال و هیپوتالاموس

ج) بخش جانبی آمیگدال و بخش میانی هیپوتالاموس

د) بخش جانبی هیپوتالاموس و بخش میانی آمیگدال

 

12-  آسیب راه کمانی موجب کدام ناگویی ( آفازی یا زبان پریشی ) می گردد؟

الف) حرکتی فراقشری

ب) مرکزی یا رسانشی

ج) دریافتی یا ورنیکه

د) بیانی یا بروکا

 

13-  قشر مخ در اکثر جاهای مخ چند لایه می باشد و تقریباً چقدر ضخامت دارد ؟

الف ) پنج لایه ، ده الی پانزده میلی متر

ب ) سه لایه ، دو الی پنج میلی متر

ج ) شش لایه ، دو الی پنج میلی متر

د ) چهار لایه ، دو الی پانزده میلی متر

 

14-  کدامیک از علایم زیر در بیمار دو پاره مغز ( قطع جسم پینه ای ) ، مشاهده می شود؟

الف) ناتوانی در تکرار کردن جملاتی که وارد گوش چپ آزمودنی می شود

ب) ناتوانی در نام بردن اشیایی که  فقط توسط چشم  چپ  بیمار دیده می شوند.

ج) ناتوانی در نام بردن اشیایی که در دست چپ آزمودنی قرار می گیرد

د) ناتوانی در نام بردن اشیایی که به میدان بینایی راست بیمار ارائه می شود.

 

15-  مخچه ، مخ و هیپوتالاموس  به ترتیب از کدام حباب مغزی شکل می گیرند؟

الف) تلانسفال، پروزانسفال ، متانسفال

ب) متالنسفال، تلانسفال ، دیانسفال

ج) میلانسفال، دیانسفال، مزانسفال

د) مزانسفال، پروزنسفال، رومبنسفال

 

پاسخنامه:

 

اصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامه

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 19 درس علم النفس به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه