دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پاسخ آزمونک شماره 1 _ ویژه کارشناسی ارشد پیام نور

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

 

پاسخ آزمونک شماره یک

کارشناسی ارشد پیام نور

شماره سوال

پاسخ

1

گزینه الف ) انسان گرایی

2

گزینه ب) فعال

3

گزینه ج) پدیدار شناختی

4

گزینه ب) شناختی

5

گزینه ب) ساختار گرایی

6

گزینه الف) ذهن گرایی

7

گزینه الف) زمینه یابی

8

گزینه الف) سازه شخصی

9

گزینه ج) مشاهده غیر مستقیم مطرح می شود.

10

گزینه الف) جزء را فدای کل می کنند.

 

 

 

اولین آزمون آزمایشی ویژه کنکور دکتری روانشناسی 94 _ درس آسیب شناسی روانی و رشدآزمونک شماره 28 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 27 درس آمار و روش تحقیق به همراه پاسخنامهاصلاح شده آزمونک شماره 26 درس فیزیولوژی دکتر پیری به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 25 زبان تخصصی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 24 _ تربیتی به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 23 _ روان شناسی شخصیت به همراه پاسخنامهآزمونک شماره 22 به همراه پاسخنامه _ روانشناسی شخصیتآزمونک شماره 21 به همراه پاسخنامه _ درس روان شناسی مرضیآزمونک شماره 20 _ روان شناسی عمومی به همراه پاسخنامه
ورود به سامانه