دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اخبار ارشد روانشناسی

اطلاع از آخرین تغییرو تحولات برگزاری کنکور کارشناسی ارشد از نظر زمان در اختیار داوطلب برای آماده سازی نقش مهمی در موفقیت داوطلبان می تواند داشته باشد . در این بخش آخرین اخبار کنکور کارشناسی ارشد ارائه می شود.

اخبار ارشد روانشناسیورود به سامانه