دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی ترم پاییز 93

شنبه 11 مهر 1394

 

برنامه کلاس های کنکور دکتری – پاییز 93

روانشناسی عمومی - سراسری

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

زبان عمومی

60 ساعت

دکتر نعمتی

پنج شنبه

12 تا 16

500،000

3

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

16 تا 18

600،000

4

روانشناسی رشد

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

18 تا 20

600،000

 

5

 

 

استعداد تحصیلی

 

32 ساعت

 

دکتر مسیح خواه
 

پنج شنبه

16 تا 20

400،000

دکتر وکیلی

پنج شنبه

12 تا 16

400،000

 

 

روانشناسی عمومی - آزاد

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

16 تا 18

600،000

3

روانشناسی رشد

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

18 تا 20

600،000

4

نوروسایکولوژی

30 ساعت

دکتر پیری

دوشنبه

13 تا 16

500،000

5

علم النفس

30 ساعت

دکتر محمدی

یکشنبه

12 تا 14

500،000

6

استثنایی

30 ساعت

دکتر محمدی

یکشنبه

14 تا 17

500،000

7

روانشناسی شخصیت

30 ساعت

دکتر محمدی

یکشنبه

17 تا 20

500،000

 

8

 

 

زبان تخصصی

 

30 ساعت

 

دکتر گنجی
 

یکشنبه

9 تا 12

500،000

دکتر گنجی

پنج شنبه

12 تا 15

500،000

 

 

روانشناسی سلامت - سراسری

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

آسیب شناسی روانی

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

16 تا 18

600،000

3

روانشناسی رشد

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

18 تا 20

600،000

4

زبان عمومی

60 ساعت

دکتر نعمتی

پنج شنبه

12 تا 16

500،000

 

5

 

 

استعداد تحصیلی

 

32 ساعت

 

دکتر مسیح خواه
 

پنج شنبه

16 تا 20

400،000

دکتر وکیلی

پنج شنبه

12 تا 16

400،000

 

 

روانشناسی سلامت – آزاد

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

نوروسایکولوژی

40 ساعت

دکتر پیری

دوشنبه

13 تا 16

600،000

3

روانشناسی سلامت

30 ساعت

دکتر محمدی

دوشنبه

16 تا 18

600،000

4

روانشناسی رشد

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

18 تا 20

600،000

5

نظریه های روان درمانی

30 ساعت

دکتر محمدی

دوشنبه

18 تا 20

600،000

 

6

 

 

زبان تخصصی

 

30 ساعت

 

دکتر گنجی
 

یکشنبه

9 تا 12

500،000

دکتر گنجی

پنج شنبه

12 تا 15

500،000

 

 

روانشناسی تربیتی - سراسری

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

زبان عمومی

60 ساعت

دکتر نعمتی

پنج شنبه

12 تا 16

500،000

3

نطریه های یادگیری و آموزش

40 ساعت

دکتر محمدی

سه شنبه

14 تا 17

600،000

 

5

 

 

استعداد تحصیلی

 

32 ساعت

 

دکتر مسیح خواه
 

پنج شنبه

16 تا 20

400،000

دکتر وکیلی

پنج شنبه

12 تا 16

400،000

 

 

روانشناسی تربیتی – آزاد

 

ردیف

نام درس

مدت دوره

مدرس

روز

ساعت

شهریه

1

آمار و روش تحقیق

50 ساعت

دکتر همتی

پنج شنبه

8 تا 12

700،000

2

روانشناسی رشد

30 ساعت

دکتر محمدی

جمعه

18 تا 20

600،000

3

روانشناسی تربیتی

30 ساعت

دکتر محمدی

سه شنبه

14 تا 17

600،000

4

روانشناسی یادگیری

30 ساعت

دکتر محمدی

سه شنبه

17 تا 20

600،000

5

سنجش و اندازه گیری

30 ساعت

دکتر طاهری

جمعه

14 تا 18

600،000

 

6

 

 

زبان تخصصی

 

30 ساعت

 

دکتر گنجی
 

یکشنبه

9 تا 12

500،000

دکتر گنجی

پنج شنبه

12 تا 15

500،000

 

 

مطالب دیگر اخبار ارشد روانشناسی
دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد 98کنکور ارشد روانشناسیاطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت انتخاب رشته و اعلام رشته‌های جدید و اصلاحات سری سوم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 آغاز انتخاب رشته دانشگاه آزاد از 20 خرداد ماه اخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۷ارشد روانشناسیتاثیر ۲۰ درصدی معدل در فراگیر ارشد| ظرفیت پذیرش ۳۳ هزار نفریشروع ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ فراگیر پیام‌نور از چهارشنبهاعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 95 آزادتغییر در شرایط پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 96
ورود به سامانه