دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اخبار دکتری روانشناسی

تغییرات مداوم نحوه برگزاری کنکور دکترا یکی از چالشهای مهم داوطلبان است و عدم اطلاع به موقع از اخبار می تواند منجر به از بین رفتن تلاشهای داوطلبان شود . دراین بخش آخرین اخبار کنکور دکترای روانشناسی مرور می شود.

اخبار دکتری روانشناسیورود به سامانه