دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اطلاعیه شماره ۳ دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال ۹۵

پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه شماره ۳ دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال ۹۵

در برخی رشته های دکتری ۹۵ دانشگاه تربیت مدرس، موفقیت در آزمون کتبی اختصاصی، شرط حضور در مرحله مصاحبه خواهد بود.

اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

در متن اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه آمده است:

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری پذیرش دانشجو دراین آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مرحله مطابق با آیین نامه ابلاغی شماره ۱۱/۱۹۱۷۷ مورخ ۹۴/۳/۷ و مصوبات شورای این دانشگاه صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند.

حد نصاب دانشگاه

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، در صورت دارا بودن حدنصاب دانشگاه مطابق کارنامه کد رشته محل انتخابی آنان که بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج خواهد شد، می توانند از ۹۵/۲/۱۰ تا ۹۵/۲/۱۳ با مراجعه به وبگاه دانشگاه تربیت مدرس (بخش آموزش) نسبت به انجام ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.

بدیهی است منحصرا داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای حدنصاب در آن کدرشته محل باشند. شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

روش ارزیابی تخصصی دانشگاه

در کلیه رشته گرایش های دانشکده های مدیریت و اقتصاد، حقوق، کشاورزی و هنر ارزیابی تخصصی به صورت ترکیبی از آزمون کتبی اختصاصی (از چند ماده دروس دوره کارشناسی ارشد) و آزمون شفاهی انجام می شود. ارزیابی تخصصی در کلیه رشته گرایش های دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی مکانیک و منابع طبیعی و علوم دریایی صرفا از طریق آزمون شفاهی (بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی) انجام می شود.

توضیحات مهم در خصوص روش ارزیابی تخصصی

صرفا یک آزمون کتبی یا شفاهی برای ورود داوطلبان کدرشته محل های کلیه دوره ها (اعم از روزانه، نوبت دوم و بورس اعزام به خارج دانشگاه تربیت مدرس) در هر رشته گرایش دانشگاه برگزار می شود.

در آن دسته از رشته گرایش های دانشگاه که دارای آزمون کتبی هستند، داوطلبان واجد شرایط صرفا مجاز به ثبت نام برای شرکت در آزمون یک رشته/ گرایش امتحانی (برای کلیه دوره ها ی روزانه، نوبت دوم و بورس اعزام به خارج) هستند. لیکن داوطلبان رشته / گرایش های “معماری” و “مهندسی مکانیک و بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی” می توانند برای شرکت در آزمون دو رشته / گرایش امتحانی مربوط به این دو مجموعه ثبت نام نمایند.
در آن دسته از رشته / گرایش های دانشگاه که دارای آزمون شفاهی هستند داوطلبان واجد شرایط صرفا مجاز به ثبت نام برای شرکت در حداکثر دو رشته گرایش امتحانی (برای کلیه دوره های روزانه، نوبت دوم و بورس اعزام به خارج) هستند.

نحوه پذیرش نهایی:

الف) در رشته محل هایی که مرحله دوم ارزیابی تخصصی شامل آزمون کتبی اختصاصی و آزمون شفاهی است، تمامی داوطلبان ملزم به شرکت در آزمون کتبی اختصاصی طبق برنامه زمانبندی مندرج در این اطلاعیه هستند، پس از برگزاری آزمون کتبی کارنامه داوطلبان استخراج و به آنان اعلام می شود و صرفا داوطلبانی که طبق ارزیابی دانشگاه مجموع امتیاز مورد نظر دانشگاه را از آزمون کتبی و امتیاز حاصل از بررسی مدارک و سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی را کسب کرده باشند، برای شرکت در مصاحبه علمی حضوری دعوت خواهند شد. پس از برگزاری مصاحبه از این داوطلبان افرادی که طبق ارزیابی دانشگاه بالاترین امتیاز را از مجموع آزمون کتبی اختصاصی، مدارک و سوابق تحصیلی آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی حضوری کسب کرده باشند، پذیرش خواهند شد.

ب) در رشته محل هایی که مرحله دوم ارزیابی تخصصی فقط شامل آزمون شفاهی است، مدارک و سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان بررسی خواهد شد و صرفا داوطلبانی که حائز حداقل امتیاز مورد نظر دانشگاه شوند، برای شرکت در مصاحبه علمی حضوری دعوت خواهند شد. پس از برگزاری مصاحبه علمی حضوری از این داوطلبان، افرادی که طبق ارزیابی دانشگاه بالاترین امتیاز را از مدارک و سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی حضوری کسب کرده باشند، پذیرش خواهند شد.

ج) کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی را حسب کدرشته محل ثبت نامی به شرح فوق با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرارگیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها به صورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذیصلاح مربوط، احراز کلیه شرایط و ضوابط الزامی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مطابق با جدول مربوط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶  می باشد. در غیر این صورت پذیرش و ثبت نام مشروط اولیه آنان لغو و اخراج می گردند.

جهت دانلود اطلاعیه شماره ۳ آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال ۹۵ کلیک نمایید.

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه