دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۹۵

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۹۵ 

شرایط لازم:

۱- دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل در صورتی که واجد شرایط زیر باشند می توانند تقاضای خود را برای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمایند.

۱-۱- داشتن میانگین کل ۱۶ پس از اعمال ضریب همترازی مربوط به دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی در در دوره کارشناسی (ضریب همترازی صرفا در دوره کارشناسی اعمال میشود) و میانگین کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه، مشروط بر دفاع از پایان نامه حداقل با درجه بسیار خوب.

۲-۱- اکتساب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون آزمون؛

۳-۱- اتمام تحصیلات دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱؛

۲- متقاضی می بایست دوره کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاه های گروه “الف” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به شرح زیر) دانش آموخته شده باشد:

- دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران (کرج). برای متقاضیان رشته معماری علاوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاه یزد و هنر اصفهان قابل بررسی است.

۳- متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۵ نیمسال به پایان رسانده باشد.

۴- داوطلبان فقط م یتوانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.

۵- متقاضی باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشد.

۶- متقاضی نباید در زمان ارائه درخواست دانشجوی مقطع دکتری در سایر مؤسسات و دانشگاه ها باشد.

توجه: جهت اطلاع کامل از شرایط لازم، به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.

نحوه ثبت نام:

به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و سپس روی آیکن “متقاضی پذیرش دانش آموختگان ممتاز” کلیک نمایید.

شناسه کاربری و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاری از سامانه خارج شوید.

مجدداً به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و با شناسه کاربری و گذر واژه خود (تعریف شده در مرحله قبل) به سامانه وارد شوید.

در بخش “آزمون” ، “دانشگاه شهید بهشتی” ، “پذیرش داوطلب در آزمون” وارد شوید و به تکمیل اطلاعات لازم بپردازید.

لازم است کاربرگ هایی را که از این پورتال با فرمت WORD دریافت نموده اید، پس از تکمیل به فرمت PDF تبدیل نمایید (اگر کاربرگها را به صورت دستی و با خط خوانا تکمیل کرده اید، آنها را اسکن نموده و به فرمتPDF تبدیل نمایید). سپس سایر مدارک لازم را با وضوح اسکن نموده و آنها را در فرمت PDF و با حجم کمتر از ۲۵۰ کیلو بایت برای هر فایل، در سامانه بارگذاری نمایید.

 لازم است کد رهگیری را برای پیگیری های بعدی به دقت نگهداری و یادداشت نمایید.

 مدارک الکترونیکی لازم برای ثبت نام اینترنتی (مدارک به فرمت PDF .تبدیل شده و بارگذاری می شوند):

۱- یک قطعه عکس الکترونیکی به فرمت JPG

2- تصویرصفحه اول شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویر کارت ملی

۳- گواهی اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه حداقل بسیار خوب

۴- ریزنمرات دوره کارشناسی به فرمت PDF به صورت یک فایل یکپارچه

۵- ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد به فرمت PDF به صورت یک فایل یکپارچه

۶- تکمیل کاربرگ شماره ۴ توسط متقاضی

۷- گواهی زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرایی دانشگاه (این امکان فراهم شده تا در صورت تایید علمی، داوطلب حداکثر تا شـهریور ۹۵، مدرک زبان خود را ارائه نماید، در غیر این صورت پذیرش اولیه دانشجو لغو خواهد شد)؛

۸- مشخصات تفصیلی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی (CV) در قالب کاربرگ شماره ۹

۹- پرداخت وجه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، که لازم است صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی واریز گردد.

(توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه Banking-e موجود بر روی صفحه اصلی دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست.)

مدارک فیزیکی برای روز مصاحبه (این مدارک به صورت فیزیکی به هیأت محترم داوران تحویل داده می شوند):

۱- کلیه مدارک مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (مقالات، گواهی اتمام طرح های پژوهشـی، ریـز نمـرات، افتخـارات، …) مـرتبط بـا بندهای دستورالعمل اجرایی

۲- کاربرگ درخواست پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در قالب کاربرگ شماره ۴

۳- حداقل دو عدد توصیه نامه که یکی از آنها بایستی توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد متقاضی تکمیل شود (در قالب کاربرگ شماره ۸ کـه به هیأت محترم داوران تحویل داده میشود)

  تذکرات مهم:

 - پذیرفته شدگان علمی که هنوز دانش آموخته نشده اند، بایستی در زمان ثبت نام، گواهی اتمام پایان نامه با درجه حـداقل بسـیار خـوب را ارائـه کنند. در صورت عدم ارائه گواهی های مربوط، پذیرش اولیه آنها لغو خواهد شد؛

- متقاضیان واجد شرایط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و مراتـب از طریـق پورتـال اداره جـذب و هـدایت اسـتعدادهای درخشان و سایت دانشکده/پژوهشکده ها اطلاع رسانی خواهد گردید؛ 

- مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند تحت هیچ عنوان بررسی نخواهد شد؛

- ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست، بنابراین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پـیش نیازهـای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند؛

- پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود؛

- وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛

- موارد مرتبط با نظام وظیفه متقاضیانی که مورد پذیرش قرار می گیرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضی مرتفع شود؛

- دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بایستی حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۵ دانش آموخته شوند، در غیر این صورت پذیرش اولیه آنها کان لم یکن خواهد گردید.

توجه:

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و پذیرفته شدگان علمی پس از بررسی در موعد مقرر، از طریق تارنمای دانشگاه اعلام خواهد شد و لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غیرضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه