دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اعلام نحوه ارزیابی داوطلبان دکتری دانشگاه مازندران_ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی سال 95

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

اعلام نحوه ارزیابی داوطلبان دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه مازندران

مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کتبی مرحله دوم پذیرش دکتری ۹۵ دانشگاه مازندران اعلام گردیـد.

در متن اطلاعیه منتشرشده از سوی این دانشگاه آمده است:

به اطلاع داوطلبان ارجمند مرحله ی دوم، یعنی ارزیابی تخصصی دوره ی دکتری 95 می رساند که در رشته های تحصیلی مربوط به دانشکده های ذیل ارزیابی تخصصی به صورت کتبی و بررسی فعالیت های پژوهشی و سوابق آموزشی انجام خواهد گرفت:

دانشکده

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اقتصادی و دارایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

و پذیرش در رشته های مربوط به سایر دانشکده ها به صورت برگزاری مصاحبه خواهد بود که اطلاعات جزئی و تکمیلی کلیه رشته ها (اعم از کتبی و مصاحبه) متعاقباً توسط پایگاه اطلاع رسانی این دانشگاه اعلام خواهد شد، اما با توجه به ضرورت آمادگی داوطلبان برای شرکت در آزمون کتبی، مواد آزمون و ضرایب هر یک ازرشته ها به شرح ذیل اعلام می گردد:
لازم به یادآوری است که آزمون کتبی جنبه غربالگری دارد و از میان داوطلبانی که بیشترین امتیاز کتبی را کسب کرده باشند، چند برابر ظرفیت پذیرش هرکد رشته محل، اولویت بندی شده و مستندات فعالیت های پژوهشی و سوابق آموزشیشان بررسی خواهد شد.

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

رشته

 گرایش  مواد آزمون کتبی  ضرایب

 روانشناسی تربیتی

-

 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی یادگیری
   ۲
   ۴
   ۲
 علوم آموزشی عالی  برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی
 •   برنامه ریزی و توسعه در آموزش عالی
 • روش های تحقیق در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • نظارت و ارزشیابی
  ۴
  ۲
  ۲
 زبان و ادبیات فارسی  محض
 •  متون نظم فارسی :غزلیات حافظ؛ مثنوی ،دفتر۱و۲؛ شاهنامه ج۱؛ بوستان سعدی؛ قصاید خاقانی؛ قصاید ثنایی؛ مخزن الاسرار و غزلیات صائب.
 • متن نثر فارسی: کلیله و دمنه؛ گلستان؛ کشف المحجوب؛ مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا.
 • کلیات ادبی: سبک شناسی؛ نقد ادبی؛ دستور زبان فارسی؛ معانی؛ بیان؛ عروض؛ بدیع و تاریخ ادبیات.
  ۲
  ۲
  ۱
 عرفانی
 •  متون نظم عرفانی: غزلیات حافظ؛ مثنوی ،دفتر۱و۲؛ منطق الطیر؛ حدیقه و قصاید سنایی.
 • متون نثر عرفانی: کشف الاسرار ؛ مرصاد العباد؛ کشف المحجوب و مصباح الهدایه.
 • کلیات علوم ادبی: نقد ادبی؛ دستور زبان فارسی؛ معانی؛ بیان؛ عروض؛ بدیع و تاریخ ادبیات.
  ۲
  ۲
  ۱
 جامعه شناسی  مسائل اجتماعی ایران
 •  روش تحقیق
 • نظریه های جامعه شناسی
 • بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • زبان تخصصی (انگلیسی)
  ۱
  ۱
  ۱
  ۲


 

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه