دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی تابستان 93

سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

 18:30 - 17

محمدی

30 ساعت

210,000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

20:30-18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

20-17

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

11-8

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

14-11

خدامرادی

30 ساعت

210,000

روانشناسی عمومی

جمعه

17-14

رحیمی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

علوم تربیتی 2 (روانشناسی تربیتی)

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد چهارشنبه  18:30 - 17 محمدی 30 ساعت 210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

زبان

پنج شنبه

20-17

زمانیان

40 ساعت

280,000

تربیتی

جمعه

14-11

رحیمی

30 ساعت

210,000

روانشناسی عمومی

جمعه

17-14

رحیمی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

مجموعه روانشناسی (گرایش بالینی)

 

درس

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

روانشناسی رشد

چهارشنبه

 18:30 - 17

محمدی

30 ساعت

210,000

روان شناسی مرضی

چهارشنبه

20:30-18:30

محمدی

30 ساعت

210,000

آمار

پنج شنبه

17-13

حبیبی

40 ساعت

280,000

روان شناسی فیزیولوژیک

پنج شنبه

20-17

پیری

40 ساعت

280,000

زبان

جمعه

11-8

ترکاشوند

40 ساعت

280,000

علم النفس

جمعه

14-11

خدامرادی

30 ساعت

210,000

روانشناسی بالینی

جمعه

17-14

جمشید محمدی

30 ساعت

210,000

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی سلامت

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیر آبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

زبان تخصصی

آزاد

شروع از پاییز

نتاج

30 ساعت

500,000

بالینی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

سلامت

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

نوروپسیکولوژی

آزاد

شروع از پاییز

پیری

20 ساعت

 

ژنتیک

آزاد

شروع از پاییز

پیری

20 ساعت

 

 
 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی تربیتی

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

ویژه کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

نظریه های یادگیری آموزش سراسری دوشنبه 16-20 محمدی 40 ساعت 500,000

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیرآبادی

60 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

زبان تخصصی آزاد شروع از پاییز نتاج 30 ساعت 500,000

تربیتی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

 

روانشناسی یادگیری

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

20 ساعت

500,000

روان سنجی

آزاد

شروع از پاییز

طاهری

30 ساعت

 

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی عمومی

«ویژه کنکور سراسری – آزاد»

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهارشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیر آبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری- آزاد

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد سراسری- آزاد جمعه 18-20 محمدی 30 ساعت 500,000
زبان تخصصی آزاد شروع از پاییز نتاج 30 ساعت 500,000

شخصیت

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

کودکان استثنائی

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

علم النفس

آزاد

شروع از پاییز

محمدی

 

 

نوروپسیکولوژی

آزاد

شروع از پاییز

پیری

 

 

 

 

برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی بالینی

«سراسری »

 

درس

کنکور

روز

ساعت

استاد

مدت دوره

شهریه

آمار و روش تحقیق

سراسری- آزاد

پنج شنبه

8-12

کد A: همتی

40 ساعت

600,000

کد B: حبیبی

استعداد تحصیلی

سراسری

کد A: چهاشنبه

16-20

وکیلی

32 ساعت

400,000

کد B: جمعه

زبان عمومی

سراسری

جمعه

8-12

خیرآبادی

60 ساعت

500,000

آسیب شناسی روانی

سراسری

جمعه

16-18

محمدی

30 ساعت

500,000

رشد

سراسری- آزاد

جمعه

18-20

محمدی

30 ساعت

500,000

 

 

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه