دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسی

چهارشنبه 30 خرداد 1397
ویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسی اهمیت موضوع که نشان از جذابیت و نوآوری است. عنوان مقاله که نشان دهنده کلید واژه ها و کلیت مقاله است. چکیده مقاله که بخش های مهم از مقاله علمی پژوهشی به صورت اختصار بیان میگردد. کلمات کلیدی که مهم ترین بخش مقاله است. مقدمه به معرفی اولیه تحقیق می پردازد. بیان مساله به بررسی هدف از انجام پژوهش و دلایل انجام پژوهش و فرضیات اصلی و فرعی پژوهش میپردازد. پیشینه تحقیق که به مرور تحقیقات مرتبط با پژوهش در گذشته می پردازد. روش تحقیق که در مورد روش انجام پژوهش ،ابزار مورد استفاده و جامعه مورد بررسی می پردازد. بحث و نتیجه گیری که به نتایج حاصل از پژوهش پرداخته میشود. پیشنهادات که برای ادامه مسیر پژوهش ارائه میگردد. منابع که به مراجعی که در پژوهش از آن استفاده شده است میپردازد.
مطالب دیگر اخبار دکتری روانشناسی
اعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزاد نکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاریدفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷ دانشگاه آزاددفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری ۹۷ منتشر شداعلام نتایج کنکور دکتری 97مراحل انتخاب رشته و مصاحبه دکتریاعلام جزئیات شیوه جدید برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
ورود به سامانه