دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۳ دانشگاه تبریز

دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

 

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۳ دانشگاه تبریز

 

دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴ دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه تبریز از طریق ارزیابی علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از حائزین شرایط استعدادهای درخشان (بر اساس بندهای ذیل) برای سالتحصیلی ۹۴-۹۳ با شرایط مذکور دانشجو می پذیرد.

مشاهده رشته های پذیرش بدون آزمون دانشگاه تبریز

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:

الف – شرایط عمومی
-۱ داشتن اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲-  پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳-   عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها
۴-  نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع دارای صلاحیت.
۵-  نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد (داشتن کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و همچنین مشمولان در حال خدمت در صورت اخذ مجوز رسمی از سازمان محل خدمت خود و یا داشتن کارت معافیت دائم).

ب- شرایط اختصاصی ثبت نام
۱- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای(دانشجویان نیمسال آخر این مقاطع به شرط اتمام تحصیل تا تاریخ ۳۱/۶/۹۳ می توانند در این فراخوان شرکت نمایند).
۲- دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر(جهت دریافت آئین نامه اینجا را کلیک کنید)، با لحاظ اصلاحات انجام گرفته که مجموعا به شرح ذیل اعلام می گردد؛ دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی از یکی از دو طریق ذیل می توانند متقاضی تحصیل در مقطع دکتری شوند:
۲-۱- دانش آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی هستند، بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت به دانشگاهها معرفی می شوند تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.
۲-۲- دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (براساس توضیحات تبصره ۳)، در صورتی که دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا مستخرج از طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد باشند، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی می توانند متقاضی پذیرش در مقطع دکتری شوند.
تبصره ۱- در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پایاننامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی برای استفاده از تسهیلات موضوع ماده مذکور آئین نامه کفایت دارد.
تبصره۲- طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت می تواند به جای یک مقاله در ماده مذکور جایگزین شود.
تبصره ۳- رتبه بندی در دوره کارشناسی ارشد با رعایت موارد زیر انجام شود:
الف- در بین هم ورودی های یک رشته – محل و با احتساب مجموع ظرفیت های دوره روزانه و شبانه، حداکثر تا پایان نیمسال پنجم در هر یک از ترم هایی که نصف باضافه یک از دانشجویان موفق به فارغ التحصیلی گردیده اند از بین فارغ التحصیلان، رتبه بندی مشخص خواهد شد. بر این اساس چنانکه تا پایان نیمسال چهارم نصف باضافه یک از دانشجویان فارغ التحصیل شده باشند رتبه بندی از بین آنان تعیین خواهد شد. در غیر اینصورت رتبه بندی کلاس به پایان نیمسال پنجم موکول خواهد شد.
ب- در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته- محل در دوره کارشناسی ارشد تا ۵ نفر باشد، صرفا رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین ۶ تا ۱۰ نفر باشد، رتبه های اول و دوم و برای تعداد ۱۱ نفر و بالاتر، رتبه های اول تا سوم معرفی خواهند شد.
ج- به منظور تسهیل در رتبه بندی دانشجویان (نیمسال چهارم) دوره کارشناسی ارشد، رتبه بندی بدون احتساب نمره پایاننامه و سمینار(در صورتی که نمره سمیناردانشجو، اعمال نشده باشد)انجام می شود. بدیهی است متقاضیان باید تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی و قبل از شروع دوره دکتری از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد خود با درجه عالی دفاع کرده باشند.
تبصره ۴- مقاله علمی- پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.
تبصره ۵- در مقالات مستخرج از پایاننامه و پذیرفته شده و یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی نمایه دار متقاضی باید نویسنده اول بوده و یا نام وی بعد از استاد راهنما و مشاور آورده شده باشد (در ضمن در خصوص این گونه مقالات ارائه کپی صفحه اول پایان نامه یا پروپوزال مصوب مربوط به پایان نامه الزامی است).
تبصره ۵- برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم) که پس از پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند، به شرط ارائه گواهی استاد راهنما مبنی بر امکان انتشار مقاله از پایاننامه، ارائه مقاله الزامی نمی باشد. چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود، مجوز پذیرش یا چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند.
۳-      موفقیت در مصاحبه علمی و ارزیابی مدارک علمی، پژوهشی و سوابق تحصیلی.

مدارک لازم جهت شرکت در بررسی :

۱-  تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی

۲-  فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام(فرم شماره ۱) و فرم بررسی احراز شرایط اولیه(فرم شماره ۲) و فرم تاییدیه دانشگاه (فرم شماره ۳) ( فرم ها لازم است تایپ و سپس پرینت شود ) (چنانکه هنگام تایپ در مورد حرف ی بامشکل مواجه شدید از Shift x  استفاده نمایید).

۳-  الصاق یک قطعه عکس ۳در۴ به فرم شماره ۱ الزامیست.

۴-تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت پایان تحــصـیلات و کارنامه دوره های کارشـــناســــی و کارشناســی ارشــــد/ دکترای حرفه‌ای ]داوطلبانی که آخرین نیمسال تحصیلی دوره کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای را می گذرانند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره ۳(فرم مخصوص دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای) اقدام نمایند[.

 ۵-  تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه یا آماده به خدمت معتبر بدون غیبت، مجوز رسمی سازمان محل خدمت مشمولین در حال خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل مطابق فرم شماره ۳٫

۶-  کپی مقالات و سوابق پژوهشی و آموزشی و سایر مدارک بر اساس مفاد ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر. در ضمن از ارسال مقالات و مدارکی که در احراز شرایط نقشی ندارد، خودداری فرمایید. مقالات اخیر و همچنین مقالات کنفرانس، فقط در صورت احراز شرایط و دعوت به مصاحبه هنگام مراجعه به مصاحبه برای دریافت امتیاز به کمیته علمی دانشکده ارائه خواهد شد. از ارسال مدارک اضافی جداً خودداری نمایید.

۷- واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) جهت بررسی اولیه پرونده به حساب شماره ۰۵۰۴۱۰۰۷۹۰ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز به نام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه( ارسال اصل فیش جهت برسی اولیه پرونده الزامیست و در صورت عدم ارسال فیش پرونده مورد برسی قرار نخواهد گرفت. درضمن وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد). شایان ذکر است از متقاضیان محترمی که برای مصاحبه دعوت گردند مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) دیگر در مرحله مربوطه متعاقبا دریافت خواهد شد.

تذکرات:…………………………………………………………………………………………………..
۱-متقاضیان محترم می توانند جهت انتخاب رشته مورد نظر به دفترچه کنکور دکتری سال ۹۳ و یا لیست رشته های موجود در فراخوان (جهت دریافت لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید) مراجعه نمایند.
۲-دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط ماده ۸ حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.
۳-متقاضی در صورت دانشجو بودن لازم است تا ۳۱ شهریور ۹۳ فارغ التحصیل شود.
۴-  مدارک ارسالی داوطلبان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. لذا فقط کپی مدارک را ارسال فرمایید.
۵-  تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت می باشد. حضور دانشجو در طول مدت تحصیل (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه الزامی است.
۶-  پذیرش افراد مشمول مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان از طریق کنکور بوده و تحصیل پذیرفته شدگان رایگان خواهد بود.
۷- مطابق شیوه نامه ارسالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه از پذیرش درخواست متقاضیان فارغ التحصیل و یا دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد، ویژه فرهنگیان، غیر انتفاعی، پردیس های دانشگاهی و دوره های بین المللی، نیمه حضوری، مجازی و علمی- کاربردی معذور است. بدیهی است فارغ التحصیلان دوره های روزانه و شبانه دانشگاههای مشمول (غیر از دانشگاههای نام برده شده) می توانند متقاضی پذیرش باشند.
۸-متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل نمی توانند در بررسی شرکت نمایند.
۹-  در صورت پذیرفته شدن و هنگام ثبت نام، ارائه برگ ماموریت، استعفا، مرخصی بدون استفاده از حقوق یا هر گونه سند رسمی که موید امکان تحصیل تمام وقت دانشجو باشد، ضروری است .
۱۰-  دانشگاه تبریز هیچگونه تعهدی برای پذیرش داوطلبان حائز شرایط اولیه و مصاحبه شده را ندارد. اتخاذ تصمیم نهائی بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
۱۱-پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذیرش دانشجواز طریق آزمون، متاسفانه پذیرش ازطریق استعدادهای درخشان نیز امکان پذیر نخواهد بود.
۱۲-  برابر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط ۲۰ درصد پذیرش و ظرفیت دوره به استعدادهای درخشان اختصاص خواهد یافت؛ که در صورت اخذ امتیازات لازم، ۱۰ درصد از میان متقاضیان مربوط به داخل دانشگاه و ۱۰ درصد از بین متقاضیان فارغ التحصیل یا دانشجوی دانشگاه های دیگر پذیرفته خواهند گردید.
۱۳-نتیجه بررسی و دعوت به مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه www.tabrizu.ac.ir  اعلام خواهد شد .
۱۴-  داوطلبان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی باید فرم تکمیل شده تقاضا نامه و فرم های شماره۲ و ۳ و سایر مدارک درخواستی را حداکثر تا ۱۰/۳/۹۳ با پست پیشتاز به نشانی : تبریز – بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه ، کد پستی ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱ ارسال نمایند. روی پاکت پستی نوشته شود ( مربوط به بررسی پرونده استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در رشته ………).
۱۵-  تاریخ و محل برگزاری مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

توجه……………..جدید

 درخواست فارغ التحصیلان نیمسال ششم حائز شرایط استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان برای ورود به دوره دکتری،در صورت داشتن سوابق درخشان علمی و پژوهشی با ارائه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی ،قابل بررسی خواهد بود

 

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز از طریق شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند:
تاریخ های فوق به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز……… تلفن : ۳۳۹۲۹۷۳ ۰۴۱۱

 

 

 

همایش رایگان راه های موفقیت در کنکور دکتریراهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی با آزمون سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامینحوه اعتراض به نتایج اعلام شده آزمون دکتری 98اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام‌ اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتریویژگی مقالات علمی پژوهشی دکتری روانشناسیاعلام شیوه حضور در مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزادانتشار نتایج انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزادنکات مهم برای رزومه موثر برای موفقیت در مصاحبه دکتریمهلت تکمیل فرم صلاحیت دکتری 97 تا دوم تیرماهاعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در هفته جاری
ورود به سامانه