دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

انگیزش و هیجان

چرا برخی از افراد رفتارهای هیجانی بیشتری از خود بروز می دهند و چرا برخی خیلی خونسرد برخورد می کنند. چرا بعضی افراد برای کارهای خود انگیزه های قوی دارند و با این انگیزه شگفتی می آفرینند و برخی با داشتن همه امکانات هیچ انگیزه ای برای پیشرفت از خودشان نشان نمی دهند. برای آشنایی بیشتر با موضوعات مربوطه با این شاخه علم روانشناسی مقاله هایی آورده شده است که کمک کننده است.

ورود به سامانه