دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

نکته و تست کنکور دکتری روانشناسی و مشاوره

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور دکتری

روانشناسی و مشاوره 

زمستان سال 1397

ورود به سامانه