دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی (برنامه کلاس های ترم پائیز ۹۷)

برنامه کلاس های کنکور دکتری روانشناسی 

برنامه کلاس های کنکور دکتری مشاوره

ورود به سامانه