دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری ویژه مصاحبه دکتری روانشناسی (عمومی، سلامت، بالینی)

برنامه کلاس های حضوری ویژه مصاحبه دکتری روانشناسی (عمومی، سلامت، بالینی)

ورود به سامانه