دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سوالات درس آسیب شناسی روانی در کنکور دکتری روان شناسی سال 96، 97، 98

تحلیل سوالات درس آسیب شناسی روانی در کنکور دکتری روان­شناسی سال 96، 97، 98

 

 

آسیب 96

آسیب 97

آسیب 98

1) اختلالات عصبی-رشدی

1) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

1) اختلالات مرتبط با تروما

2) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

2) اختلالات عصبی-شناختی

2) اختلالات شخصیت

3) اختلالات نشانه جسمانی

3) طبقه­بندی، تشخیص و درمان

3) اختلالات شخصیت

4) اختلالات اضطرابی

4) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

4) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

5) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

5) اختلالات نشانه جسمانی

5) سنجش و ارزیابی بالینی

6) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

6) اختلالات افسردگی

6) اختلالات شخصیت

7) اختلالات عصبی-رشدی

7) اختلالات افسردگی

7) اختلالات مرتبط با تروما

8) اختلالات اضطرابی

8) اختلالات نشانه جسمانی

8) طبقه­بندی، تشخیص و درمان

9) اختلالات نشانه جسمانی

9) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

9) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

10) اختلالات نشانه جسمانی

10) اختلالات افسردگی

10) اختلالات وسواس فکری عملی

11) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

11) اختلالات دوقطبی

11) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

12) اختلالات افسردگی

12) اختلالات وسواس فکری عملی

12) اختلالات عصبی-رشدی

13) اختلالات افسردگی

13) سنجش و ارزیابی بالینی

13) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

14) اختلالات شخصیت

14) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

14) اختلالات اضطرابی

15) اختلالات وسواس فکری عملی

15) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

15) اختلالات شخصیت

16) اختلالات اضطرابی

16) اختلالات اضطرابی

16) اختلالات دوقطبی

17) اختلالات افسردگی

17) اختلالات نشانه جسمانی

17) اختلالات مرتبط با تروما

18) علائم و نشانه­ها در روان­پزشکی

18) اختلالات شخصیت

18) اختلالات وسواس فکری عملی

19) اختلالات افسردگی

19) اختلالات دوقطبی

19) دیدگاه­ها درباره اختلالات روانی

20) اختلالات عصبی-شناختی و خواب

20) اختلالات وسواس فکری عملی

20) اختلالات مرتبط با تروما

 

 

 

عنوان مبحث

96

97

98

1) اختلالات عصبی رشدی

2

-

1

2) اسکیزوفرنی و اختلالات روان­پریشی

2

2

2

3) اختلالات نشانه جسمانی

3

3

-

4) اختلالات اضطرابی

3

1

1

5) دیدگاه­های نظری درباره اختلالات روانی

2

3

3

6) اختلالات افسردگی

4

3

-

7) اختلالات شخصیت

1

1

4

8) اختلالات وسواس فکری عملی

1

2

2

9) علائم و نشانه­ها در روان­پزشکی

1

-

-

10) اختلالات عصبی شناختی

1

1

-

11) اختلالات خواب

1

-

-

12) طبقه­بندی، تشخیص و درمان

-

1

1

13) اختلالات دوقطبی

-

2

1

14) اختلالات مرتبط با تروما

-

-

4

15) سنجش و ارزیابی بالینی

-

1

1

 

درس آسیب­ شناسی روانی همواره در کنکور دکتری روان­شناسی مورد سوال بوده است. از این درس در کنکور دکتری روان­شناسی 20 سوال طرح می­شود. منابع اصلی این درس عبارتند از خلاصه روان­پزشکی کابلان ترجمه رضاعی، آسیب­شناسی روانی دکتر گنجی، آسیب­شناسی روانی بارلو، آسیب­شناسی روانی هالجین ترجمه سید محمدی. سوالات 96، 97، 98 نشان می­دهد اکثر سوالات این درس از فصول اختلالات مهم از جمله اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و دوقطبی، نشانه جسمانی، وسواس فکری عملی، اختلالات شخصیت، دیدگاه­ها و نظریه­ها طرح می­شوند.

 

ورود به سامانه