دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سوالات درس روان شناسی شخصیت در کنکور دکتری روان شناسی سال 96، 97، 98

تحلیل سوالات درس روان شناسی شخصیت در کنکور دکتری روان شناسی سال 96، 97، 98

 

شخصیت 96

شخصیت 97

شخصیت 98

1) نظریه صفات

1) نظریه آدلر

1) نظریه روابط شیء

2) نظریه بندورا

2) اختلالات شخصیت

2) نظریه جورج کلی

3) نظریه­ جورج کلی

3) مفاهیم و تعریف شخصیت

3) پژوهش در بررسی شخصیت

4) نظریه صفات

4) نظریه یونگ

4) نظریه هورنای

5) نظریه صفات

5) نظریه گلداشتاین

5) نظریه هیگینیز

6) نظریه روان تحلیل­گری

6) نظریه صفات

6) نظریه اریکسون

7) نظریه جورج کلی

7) نظریه جورج کلی

7) نظریه کلونینگر

8) نظریه ماهلر

8) نظریه هورنای

8) نظریه انسان­گرایی

9) نظریه صفات

9) نظریه یونگ

9) نظریه صفات

10) نظریه رفتاری

10) نظریه جورج کلی

10) مفاهیم و تعریف شخصیت

 
 

 

عنوان مبحث

96

97

98

1) نظریه صفات

4

1

1

2) نظریه بندورا

1

-

-

3) نظریه جورج کلی

2

2

1

4) نظریه روان تحلیل­گری

1

-

-

5) نظریه روابط شیء

1

-

1

6) نظریه رفتارگرایی

1

-

-

7) نظریه آدلر

-

1

-

8) اختلالات شخصیت

-

1

-

9) مفاهیم و تعریف شخصیت

-

1

1

10) نظریه یونگ

-

2

-

11) نظریه گلداشتاین

-

1

-

12) نظریه هورنای

-

1

1

13) پژوهش در بررسی شخصیت

-

-

1

14) نظریه اریکسون

-

-

1

15) انگیزش و هیجان

-

-

1

16) مبانی زیستی شخصیت

-

-

1

17) نظریه انسان­گرایی

-

-

1

 

درس روان­شناسی شخصیت از سال 95 در کنکور دکتری روان­شناسی مورد سوال بوده است. مهم­ترین منابع این درس کتاب نظریه­های شخصیت شولتز، نظریه­های شخصیت فسیت و شخصیت پروین است.

درس روان­شناسی شخصیت در کنکور دارای 10 سوال است.

بر اساس سوالات سال 96، 97 فصول مهم این درس عبارتند از نظریه صفات، نظریه جورج کلی، روابط شیء، نظریه روان­تحلیل­گری، آدلر و یونگ. در سال 98 علاوه بر این فصول مهم سوالاتی از بخش­هایی از منابع که قبلا کمتر مورد توجه بودند طرح شد. سوالات سال 97 و 98 نسبت به 96 تحلیلی و مفهومی­تر طرح شدند.

 

ورود به سامانه