دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

فراوانی مباحث روانشناسی رشد در کنکور دکتری روانشناسی ۹۶، ۹۷ و ۹۸

فراوانی مباحث روانشناسی رشد در کنکور دکتری روانشناسی ۹۶، ۹۷ و ۹۸

عنوان مبحث

96

97

98

1) نظریه پیاژه

2

1

1

2) نظریه آنا فروید

1

-

1

3) نظریه­های مرگ

1

-

-

4) نظریه دلبستگی

1

1

-

5) نظریه اریکسون

1

-

1

6) نظریه ویگوتسکی

1

1

1

7) نظریه ورنر

1

-

-

8) نظریه ماهلر

1

-

-

9) نظریه شای

1

1

-

10) نظریه لویسنون

-

1

-

11) رشد شناختی گوبادسی

-

1

-

12) نظریه روان تحلیل­گری

-

1

2

13) نظریه مونته سوری

-

1

-

14) نظریه نوگارتن

-

1

-

15) نظریه کلبرگ

-

1

1

16) نظریه­های رشد بزرگسالی

1

3

1

17) نظریه گزل

-

-

1

18) نظریه ملانی کلاین

-

-

1

 

 

 

ورود به سامانه