دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

با توجه به حساسیت امتحانت دکترا و تغییر روند کنکور دکترا از حالت تشریحی به تستی دانستن پاسخهای صحیح اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در این بخش با پاسخ سوالات کنکور دکترا که توسط اساتید گروه آموزشی استاد محمدی تهیه شده است آشنا می شوید.

تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی

ورود به سامانه