دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تست هوش و شخصیت روانشناسی

هوش و شخصیت در وجه غالب روان شناسی است و ابزارهای متعددی برای سنجش این دو موضوع ساخته شده است . انسان هماره دوست داشته است که میزان هوش خود را بسنجد و باهوش بودن برایش اهمیت داشته است. از طرف دیگر همه دوست دارند بدانند شخصیت شان چگونه است و این شخصیت چه تاثیری در تعاملاتشان با دیگران دارد . در این بخش با این دو موضوع آشنا می شویم.

ورود به سامانه