دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تست خودشناسی قوه تصور و خیال

شنبه ۱۷ اسفند ۲۵۹۸

تست خودشناسی قوه تصور و خیال 

 
اگر تاکنون قوه تخیل خود را آزمایش نکرده اید و یا باز هم می خواهید این کار را انجام دهید، پرسشنامه زیر را تکمیل کنید .این پرسشنامه براساس چندین آزمون درباره تصور تهیه شده است ؛که یکی از آنها آزمون دانشگاه یل است.


1-بدون اینکه سرخ شوم می توانم دروغی مصلحت آمیز بگویم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
2-گاهی در سینما گریه میکنم
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
3-میتوانم در ابرها؛کوه ها وکاغذهای دیواری طرح ها و نگاره هایی پیدا کنم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
4-طرح های خوبی دارم که فکر میکنم بتوان از آنها فیلم تهیه کرد.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
5-وقتی داستانی را بازگو میکنم ؛ در آن تغییراتی میدهم که جالب تر به نظر برسد.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
6-میتوانم موقعیت های زندگی را به طور زنده در ذهنم تصور کنم.مثلآ خودم را در جزیره ای متروک ببینم یا ببینم در قرعه کشی بلیت های بخت آزمایی برنده شده ام.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
ج :اغلب
7-وقتی کسی که معمولآ سر وقت میاید دیر میکند ؛ من نگران احتمال تصادف کردنش می شوم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
8-از هنرهای انتزاعی لذت می برم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
9- دوست دارم درباره ماوراء الطبیعه کتاب بخوانم یا فیلم ببینم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب
10- وقتی از خوابی که میبینم بیدار می شوم چند ثانیه ای طول میکشد تا خودم را در دنیای واقعی احساس کنم.
الف:به ندرت
ب :گاهی اوقات
پ :اغلب

محاسبه امتیازات:
جواب های الف: 1 امتیاز
جواب های ب : 2 امتیاز
جواب های پ : 3 امتیاز


امتیاز 10-15: شما با توجه به واقعیت ها فکر میکنید.درحالی که غیر ممکن نیست که به موقعیت های تخیلی توجه داشته باشید؛بیشتر برخورد عملی ومنطقی با زندگی را می پسندید.اگر بتوانید قوه تصور و تخیل خود را تقویت کنید؛به نفع خود کار کرده اید.


امتیاز 16-23: در زمینه تصور و تخیل در سطح متوسط هستید.تعادل میان عملی بودن و خلاقیت داشتن؛به شما امکان می دهد کهنقطه نظرهایتان را عینیت ببخشیدو به خیالات و تصورات خود هم اعتبار بدهید.

امتیاز 24-30: شما از قوه تخیل و تصور فراوان بهره دارید . این نیرویی قدرتمند در درون شماست؛اما مراقب باشید تبدیل به موجودی با باورهای غیر عملی نشوید.سعی کنید اگر لازم میدانید ذهن خلاق خود را تا حدودی مهار کنیدتا در کار تصمیم گیری به ملاحظه کاری بیشتر برسید.

 

 

تست شخصیت: کدام تصویر با شما حرف می زند؟تست شخصیتتست سلامت روحیآزمون آدمک ( گودیناف)تفاوت ضریب هوشی (IQ) با هوش هیجانی (EQ)اهمیت اندازه گیری هوش هیجانیآزمون خودشناسی اضطرابتست خودشناسی ( آیا شما خرافاتی هستید ؟ )توضیح ساده ای از هوشتست روانشناسی نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا نیمکره چپ
ورود به سامانه